Průvodce poznáním

Satori                Osvícení          Svoboda
Odstranění nevědomosti       Rozpuštění ega
Čistá mysl         SAMADHI        Zasvěcení     Okamžitá dharma
Poznání sebe            Turyiatita             Přítomný okamžik
Uvědomění Já Jsem        Vědomý život      atd.

Duchovní škola Vnitřní Kruh nabízí možnost pokročilým zájemcům, vědomě a přímo zažít význam těchto pojmů.

Obsah průvodního dialogu

Odstranění překážek bránících poznání
Oživení moci pozornosti
Poznání sebe
Příklady použítí dosaženého poznání v praxi
Návody, jak posilovat a udržovat dosažené poznání

Průměrná doba dialogu je 1,5h.

Termín dialogu je na individuální domluvě a je určen pouze pro jednotlivce.

Průvodní dialog je zdarma.

Tato konzultace, připraveným lidem mění život.

Nejde o věci které se běžně publikují, jedná se o ústní předání od Srdce k Srdci.

PS: Průvodní dialog není vhodný pro psychiatrické pacienty, mentálně postižené ani pro drogově závislé.

vn5

V budhismu je tato metoda zvána “Cesta k náhlému probuzení bódhi”, při kterém hledající nahlédnou do svých srdcí, které je přivede k okamžitému uvědomění si své přirozené podstaty.

Existuje i další metoda, nazývaná též „jednoduchá a velmi krátká cesta“.
Tato metoda se nazývá Prátjabidžna – přímé poznání sebe sama. Je přístupná hlavně pokročilým jedincům.

Tyto systémy velmi jasně ukazují, že vlastně nehledáme nic jiného než to, co opravdu jsme.
Musíme se plně rozpomenout na sama sebe – na vědomé bytí a pravidelnou praxí tento dosažený stav posilovat a rozvíjet až do dokonalé přirozenosti.
Toto základní rozpomenutí je završením jakékoliv ryzí duchovní cesty.

 

Video pro představu, jak lze zajímavě znázornit uvědomění si sebe jako nehmotné bytí, které je začátek cesty k Duchovní Svobodě.

V duchovní praxi nejde jen o poznání sebe sama jako duše nezávislé na těle, ale jde i o uvědomnění si širšího prostoru Vědomí ve kterém jako duše / bytost žijeme.

Více se dozvíte sami v sobě po absolvování Průvodce Poznáním.

info@vnitrnikruh.cz