Průvodce poznáním

Satori?                Osvícení?          Svoboda?
Odstranění Nevědomosti?
Čistá mysl?         SAMADHI?        Zasvěcení?
Poznání sebe?            Turyiatita?             Přítomný okamžik?
Uvědomění Vědomí Já Jsem?        Vědomý život?

Duchovní škola Vnitřní Kruh nabízí vážným i veselým zájemcům „Průvodce poznáním“, který je vhodný pro všechny, kteří chtějí vědomě a přímo zažít význam těchto pojmů.

Kromě tří hlavních duchovních škol (Krama, Kaula, Spanda) systému Trika, existuje další škola, nazývaná též „jednoduchá a velmi krátká cesta“, která je přístupná jen velmi málo jedincům, těm, kteří mají předpokládanou úroveň vnitřní připravenosti.
Tato škola se nazývá Prátjabidžna – přímé poznání Božské povahy. Prátjabidžna je tedy čtvrtou cestou tradice kašmírského šivaismu. Neobsahuje příliš mnoho technik.
Pomocí přímého přenášení určitého vnitřního postoje, které je nezbytné k spontánnímu probouzení Bytí a Vědomí.
Tento systém velmi jasně ukazuje, že vlastně nehledáme nic jiného než to, co opravdu jsme.
Musíme si jen plně uvědomit sami sebe.
Toto základní rozpomenutí si (Prátjabidžna) je završením jakékoliv ryzí duchovní cesty – vzpomenout si na svou pravou přirozenost a pravidelnou meditací tento dosažený stav posilovat až do dokonalé přirozenosti.

vn5

Tato konzultace, některým lidem změní život.
Změní způsob, jakým si uvědomují sebe i svět.
Nejde o věci které se běžně publikují, jedná se ústní předání.

Obsah průvodního dialogu

Poznání a očista charakteru duše
Odstranění překážek bránících poznání
Oživení moci pozornosti Vědomí
Poznání sebe
Příklady použítí dosaženého poznání v praxi
Návody, jak posilovat a udržovat dosažené poznání

Průměrná doba dialogu je 1,5h.

Termín dialogu je na individuální domluvě a je určen pouze pro jednotlivce.

Průvodní dialog je zdarma.

PS: Průvodní dialog není vhodný pro psychiatrické pacienty, mentálně postižené ani pro drogově závislé.

Zde pro představu hezky zahrané a umělecky zajímavě znázorněné uvědomění se jako nehmotná bytost, které je začátek cesty cestě k Duchovní Svobodě.
V praxi Kašmírského Šivaismu nejde jen o poznání sebe sama jako duše nezávislé na těle, ale jde i o uvědomnění si širšího prostoru Vědomí ve kterém jako duše / bytost žijeme.

Více se dozvíte sami v sobě při absolvování Průvodce Poznáním.

Máte k dialogu nějaké otázky? Chcete se objednat?

info@vnitrnikruh.cz