Přímé uvedení do přirozeného stavu člověka

Přirozený stav       Satori                Osvícení          Svoboda Ducha
Odstranění nevědomosti       Rozpuštění ega
Čistá mysl         SAMADHI        Zasvěcení     Okamžitá dharma
Poznání sebe            Turyiatita             Přítomný okamžik
Uvědomění Já Jsem        Vědomý život      atd.

Duchovní škola Vnitřní Kruh nabízí možnost pokročilým zájemcům, vědomě a přímo zažít význam těchto pojmů.

Obsah uvedení do přirozeného stavu

Odstranění překážek bránících poznání
Oživení moci pozornosti
Poznání přirozeného stavu
Příklady použítí dosaženého poznání v praxi
Návody, jak posilovat a udržovat dosažené poznání

Průměrná doba dialogu je 1,5h.

Termín uvedení je na individuální domluvě a je určen pouze pro jednotlivce.

Uvedení do přirozeného stavu je zdarma.

Tato konzultace, připraveným lidem mění život.

Nejde o věci které se běžně publikují, jedná se o ústní předání.

PS: Uvedení do přirozeného stavu není vhodné pro psychiatrické pacienty, mentálně postižené ani pro drogově závislé.

vn5

V budhismu je tato metoda zvána “Cesta k náhlému probuzení”, při kterém hledající pozná svou přirozenost, které je přivede k okamžitému uvědomění si buddhovské podstaty.

Existuje i další metoda, nazývaná též „jednoduchá a velmi krátká cesta“.
Tato metoda se nazývá Prátjabidžna – přímé poznání sebe sama. Je přístupná hlavně pokročilým jedincům.

Tyto systémy velmi jasně ukazují, že vlastně nehledáme nic jiného než to, co opravdu jsme.
Musíme se plně rozpomenout na sama sebe – na vědomé bytí a pravidelnou praxí – samoosvobozováním, tento dosažený stav posilovat a rozvíjet až do dokonalé přirozenosti.
Toto základní rozpomenutí je završením jakékoliv ryzí duchovní cesty.

 

Video pro představu, jak lze zajímavě znázornit uvědomění si sebe jako nehmotné bytí, které je začátek cesty samoosvobození.

V duchovní praxi nejde jen o poznání přirozeného stavu/ sebe sama jako duše nezávislé na těle, jde i o uvědomnění si širšího prostoru Vědomí ve kterém jako duše / bytost žijeme a nastoupit na cestu samoosvobozování.

Více se dozvíte sami v sobě po uvedení do přirozeného stavu.

info@vnitrnikruh.cz