Přímé uvedení do přirozeného stavu člověka

Obsah “Uvedení do přirozeného stavu”

Odstranění překážek bránících dosažení přirozeného stavu
Poznání přirozeného stavu
Návody jak posilovat a udržovat dosažený stav

Průměrná doba uvedení do přirozeného stavu je 1,5h.

Termín je na individuální domluvě a je určen pouze pro jednotlivce.

Uvedení do přirozeného stavu je zdarma.

Nejde o věci které se běžně publikují, jedná se o ústní předání.

PS: Uvedení do přirozeného stavu není vhodné pro psychiatrické pacienty, mentálně postižené ani pro drogově závislé.

V budhismu je tato metoda zvána “Cesta k náhlému probuzení”, při kterém hledající pozná svou přirozenost – buddhovskou podstatu.

Existuje i další metoda, nazývaná „jednoduchá a velmi krátká cesta“.
Tato metoda se nazývá Prátjabidžna – rozpomenutí se na sebe sama. Je přístupná hlavně pokročilým jedincům.

Tyto systémy velmi jasně ukazují, že vlastně nehledáme nic jiného než to, co opravdu jsme.
Musíme se plně rozpomenout na svůj přirozený stav a pravidelnou praxí – samoosvobozováním, tento dosažený stav posilovat a rozvíjet.

 

Video pro představu, jak lze zajímavě znázornit uvědomění si sebe jako nehmotné bytí, které je začátek cesty samoosvobození.

Více se dozvíte sami v sobě po uvedení do přirozeného stavu.

info@vnitrnikruh.cz