Duchovní škola

Proč existuje škola Vnitřní Kruh?

Praxe poznání sebe sama snímá z člověka utrpení nevědomosti o sobě samém

Svoboda je základní touhou lidské bytosti a smyslem školy je tuto touhu naplnit.

vn1

Co škola nabízí?

Vědomá práce s pozorností.
Poznání a očista charakteru duše
Probouzení skrytých vnitřních schopností
Ovládnutí své “mysli” jejím pochopením
Stát se silnou vědomou bytostí
Uvědomění a spočinutí v klidu Vědomí
Společná kultivace

Školné 333,-/ měsíčně

Úvodní konzultace info@vnitrnikruh.cz