Meditační klub

Přijít do klubu a být přivítán přáteli, posedět s nimi, být vyslechnut, toť veliká věc. 

Smyslem klubu je společně prováděná praxe ve skupině stejně usilujících duchovních praktiků.

Společná meditace není rozhodně jenom nějaké tiché sezení. Jde o společnou synchronizaci všech zůčastněných se zaměření na společný cíl, kterým je vědomé spočívání ve Vědomí. Jde o společné provádění individuální praxe.

Takové setkání má klasický zevní model: praktik sedí s ostatními meditujícími v kruhu, jak bylo zvykem ve starých gnostických společenstvích.

První hodina meditace.

Pro plné pochopení a správnou aplikaci postupů, je nezbytné absolvovat úvodní konzultaci „Průvodce poznáním“.

Základní prostorová forma meditace

Uvědom si pozornost.
Naplň pozorností rovnoměrně celý prostor těla.
Pohybuj těžištěm pozornosti z centra pod nohama celým prostorem těla do prostoru nad hlavou.
Pohybuj těžištěm pozornosti z centra nad hlavou prostorem těla až do centra pod nohama.

Další možnost je rozšiřování pozornosti do stran.

Naplň pozorností rovnoměrně celý prostor těla.
Pohybuj těžištěm pozornosti do břicha.
Rozšiřuj těžiště pozornosti z břicha skrze prostor těla do prostoru kolem těla.

Tímto a dalšími způsoby posiluješ pozornost i svou schopnost vědomě s touto mocí spolupracovat.

Druhá část meditace – Spočinutí ve Vědomí

Pozorností naplň rovnoměrně celý prostor těla. K tomuto uvědomění prostoru přidej uvědomění hranic těla.

V dalším kroku překroč pozorností hranice těla po celém obvodu těla.
V tomto uvědomění setrvej.
Postupnou praxí získáváš schopnost tohoto uvědomění i při pohybu těla.

Cílem je žít v této jednotě vědomě a pravidelnou praxí tento dosažený stav posilovat a rozvíjet až do dokonalé přirozenosti.

Srdečně tě zvu na návštěvu Vnitřního Kruhu.