Meditační klub

Přijít do klubu a být přivítán přáteli, posedět s nimi, být vyslechnut, toť veliká věc. 

Smyslem klubu je společně prováděná meditace ve skupině duchovních praktiků.

Společná meditace není rozhodně jenom nějaké tiché sezení. Jde o společnou synchronizaci všech zůčastněných se zaměření na společný cíl, kterým je vědomé spočívání ve Vědomí. Jde o společné provádění individuální praxe.

Takové setkání má klasický zevní model: praktik sedí s ostatními meditujícími v kruhu, jak bylo zvykem ve starých gnostických společenstvích.

První hodina meditace.

Pro plné pochopení a správnou aplikaci postupů, doporučujeme absolvovat úvodní konzultaci „Průvodce poznáním“.

Základní prostorová forma meditace

Uvědom si pozornost.
Naplň pozorností rovnoměrně celý prostor těla.
Pohybuj těžištěm pozornosti z centra pod nohama celým prostorem těla do prostoru nad hlavou.
Pohybuj těžištěm pozornosti z centra nad hlavou prostorem těla až do centra pod nohama.

Další možnost je rozšiřování pozornosti do stran.

Naplň pozorností rovnoměrně celý prostor těla.
Pohybuj těžištěm pozornosti do břicha/Hara.
Rozšiřuj těžiště pozornosti z břicha skrze prostor těla do prostoru kolem těla.

Tímto a dalšími způsoby posiluješ pozornost i svou schopnost vědomě s touto mocí spolupracovat.

Druhá část meditace – Spočinutí ve Vědomí

Pozorností naplň rovnoměrně celý prostor těla. K tomuto uvědomění prostoru přidej uvědomění hranic těla.

V dalším kroku překroč pozorností hranice těla po celém obvodu těla.
Následue odstranění hranic pozornosti, tím splyne tvá pozornost s neohraničeným Vědomím.
V tomto uvědomění setrvej.
Postupnou praxí získáváš schopnost tohoto uvědomění i při pohybu těla.

Cílem je žít v této jednotě vědomě a pravidelnou praxí tento dosažený stav posilovat a rozvíjet až do dokonalé přirozenosti.

Srdečně tě zvu na návštěvu Vnitřního Kruhu.