Meditační klub

Přijít do klubu a být přivítán přáteli, posedět s nimi, být vyslechnut, toť veliká věc. 

Smyslem klubu je společně prováděná meditace ve skupině duchovních praktiků.

Společná meditace není rozhodně jenom nějaké ledajaké sezení. Jde o společnou synchronizaci sil všech zůčastněných se zaměření na společný cíl, kterým je vědomé spočívání ve Vědomí. Jde o společné provádění individuální praxe, společnou kultivaci Duše a její moci – pozornosti. Takové setkání má klasický zevní model: praktik sedí s ostatními meditujícími praktiky v kruhu, jak bylo zvykem ve starých gnostických společenstvích.

vn4

První hodina meditace.

Pro plné pochopení a správnou aplikaci postupů, doporučujeme absolvovat úvodní konzultaci „Průvodce poznáním“.

Základní prostorová forma meditace

Uvědom si pozornost.
Naplň pozorností rovnoměrně celý prostor těla.
Pohybuj těžištěm pozornosti z centra pod nohama celým prostorem těla do prostoru nad hlavou.
Pohybuj těžištěm pozornosti z centra nad hlavou prostorem těla až do centra pod nohama.

Další možnost je rozšiřování pozornosti do stran.

Naplň pozorností rovnoměrně celý prostor těla.
Pohybuj těžištěm pozornosti do břicha/Hara.
Rozšiřuj těžiště pozornosti z břicha skrze prostor těla do prostoru kolem těla.

Tímto způsobem posiluješ pozornost i svou schopnost vědomě s ní spolupracovat.

V dalších částech této meditace je vhodné zkoumat samotnou pozornost. Její kvality a schopnosti.
Tato zkoumání pozornosti a vědomá spolupráce s pozorností je důležitá pro pokračování, kdy zkoumáš Vědomí.

Druhá část meditace – Spočinutí ve Vědomí

Pozorností naplň rovnoměrně celý prostor těla. K tomuto uvědomění prostoru přidej i uvědomění hranic těla.

V dalším kroku překroč pozorností hranice těla po celém obvodu těla.
Další krokem je odstranění hranic pozornosti, tím splyne tvá pozornost s neohraničeným Vědomím.
V tomto uvědomění setrvej a zkoumej dosažený stav.
Postupnou praxí získáváš schopnost tohoto uvědomění i při pohybu těla.

Cílem je žít v této jednotě vědomě a pravidelnou meditací tento dosažený stav posilovat až do dokonalé přirozenosti.

Srdečně tě zvu na návštěvu Vnitřního Kruhu.